Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, 30.11-02.12.2017 r.

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, 30.11-02.12.2017 r.

W dniach 30 listopada – 02 grudnia 2017 r. odbyły się Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy.

Na stoisku Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB, prezentowano materiały dotyczące bioróżnorodności w uprawach roślin rolniczych oraz stare odmiany zbóż i kukurydzy, namnożone oraz przygotowane do przechowywania i udostępniania w ramach realizacji Zadania 1.6 „Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych”.

Zadanie realizowane jest w ramach Obszaru 1: „Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych” Programu Wieloletniego IHAR-PIB ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.