Seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR-PIB w 2017 r., 14.12.2017 r.

Seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR-PIB w 2017 r., 14.12.2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR‑PIB w roku 2017 pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy Programu Wieloletniego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz hodowcy.

Zaprezentowano wyniki zadań realizowanych w:

  • Obszarze 2: Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele.
  • Obszarze 3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych.
  • Obszarze 5: Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

Pracownicy Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych wygłosili podsumowania zadań realizowanych w obszarach 2 i 3:

 

Referujący omówili wyniki prac uzyskane w 2017 r. oraz przedstawili podsumowanie prac wykonanych w pierwszym etapie Programu Wieloletniego w latach 2015-2017.

Podczas spotkań miały miejsce dyskusje i ustalenia dotyczące realizacji zadań Programu Wieloletniego.

 

Harmonogram seminarium