Ogród Botaniczny w Bydgoszczy: edukacja w listopadzie i grudniu 2017

Ogród Botaniczny w Bydgoszczy: edukacja w listopadzie i grudniu 2017

Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy stanowią bazę do prowadzenia specjalistycznych zajęć edukacyjnych przez cały rok, a nie tylko w sezonie wegetacyjnym. W zajęciach wykorzystano rośliny zgromadzone w kolekcji traw, roślin do celów energetycznych oraz gatunki szklarniowe. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się 4 zajęcia, w których uczestniczyło 95 osób:

  • studenci III roku Biologii, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbywający kurs: ochrona środowiska. Zajęcia nt. uprawy roślin energetycznych przeprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski. Opiekunem grupy był pracownik Katedry Ekologii – Pani mgr Anna Sobieraj-Betlińska (24.11.2017),
  • studenci kierunku Architektura Krajobrazu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, w ramach przedmiotu Biologia roślin. Zajęcia nt. uprawy i wykorzystania roślin jako odnawialnego źródła energii przeprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski. Opiekunem grupy był pracownik Katedry Botaniki i Ekologii – Pani dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska (28.11.2017),
  • studenci III roku kierunku kosmetologia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zajęcia nt. „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej” przeprowadził dr Maciej Balcerek, starszy wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji (1.12.2017),
  • studenci kierunku Zielarstwo i Fitoterapia, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, w ramach przedmiotu Ekologia i ochrona środowiska. Zajęcia nt. uprawy i wykorzystania roślin w rekultywacji i do celów energetycznych przeprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski. Opiekunem grupy był pracownik Katedry Botaniki i Ekologii – Pani dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska (7.12.2017).