Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

W dniu 23.11.2017 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium zdawczo-odbiorcze, zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Podczas seminarium zaprezentowano podsumowania realizacji tematów i zadań realizowanych w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych, Programu Wieloletniego IHAR–PIB pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Seminarium odbyło się w hotelu IHAR-PIB w Radzikowie.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji:

 • ziemniaka diploidalnego,
 • ziemniaka tetraploidalnego,
 • owsa,
 • fasoli i soi,
 • roślin łąkowo-pastwiskowych,
 • traw i innych jednoliściennych,
 • roślin motylkowatych drobnonasiennych,
 • buraka,
 • roślin rekultywacyjnych i energetycznych,
 • dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom,
 • kukurydzy.

Omówiono również funkcjonowanie centralnej bazy danych, udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych oraz prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion i herbarium. Zaprezentowano działania związane z poszerzaniem różnorodności  gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich, podnoszeniem świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych oraz koordynacją działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Prelegenci, oprócz zaprezentowania rezultatów uzyskanych w 2017 roku, przedstawili również podsumowanie działań dokonanych w I etapie Programu Wieloletniego IHAR-PIB w latach 2015‑2017.

Podczas spotkania miały miejsce dyskusje i ustalenia dotyczące rodzaju i jakości prowadzonych obserwacji oraz przekazywania uzyskiwanych danych i informacji dotyczących wykorzystywania udostępnianych obiektów.

 

Harmonogram spotkania

Lista uczestników

Prezentacje:

Mgr inż. I. Wasilewicz-Flis, mgr P. Smyda-Dajmund: Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka diploidalnego.

Dr A. Przewodowska: Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, charakterystyka i ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.

Mgr inż. D. Michałowska, inż. D. Sekrecka: Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.

Prof. dr hab. J. H. Czembor, mgr B. Płonkowski: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych owsa.

Dr L. Boros: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych fasoli i soi.

Mgr inż. M. Zaczyński: Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych.

Dr G. Gryziak: Ocena jakości materiałów przechowywanych długoterminowo na podstawie fizjologicznych i biochemicznych markerów wigoru nasion.

Dr G. Gryziak: Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium.

Dr B. Tomaszewski: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-pastwiskowych.

Dr W. Majtkowski: Zachowanie w kolekcjach polowych, charakterystyka ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków traw i innych jednoliściennych.

Dr J. Schmidt: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin motylkowatych drobnonasiennych.

Mgr K. Kużdowicz: Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej i in vitro, charakterystyka i ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych buraka.

dr W. Majtkowski: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz do uprawy na cele energetyczne.

Prof. dr hab. J. H. Czembor, mgr inż. J. Noceń: Charakterystyka i diagnostyka molekularna wybranych zasobów genowych roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.

Dr D. Fu Dostatny: Gromadzenie miejscowych populacji roślin użytkowych, ich dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom na drodze ekspedycji terenowych oraz charakterystyka, monitoring występowania rzadkich gatunków chwastów i dzikich pokrewnych roślin uprawnych.

Dr D. Fu Dostatny: Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.

Dr R. Warzecha, mgr M. Żurek: Poszerzanie różnorodności upraw kukurydzy na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.

Dr R. Warzecha, mgr M. Żurek: Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych kolekcji kukurydzy.

Prof. dr hab. J. H. Czembor: Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Prof. dr hab. J. H. Czembor: Realizacja usług prowadzonych w ramach usług badawczych w zadaniu 1.2: Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących.