Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB dla wykonawców usług badawczych realizowanych w ramach Obszaru 1 PW

Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB dla wykonawców usług badawczych realizowanych w ramach Obszaru 1 PW

W dniu 20.11.2017 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium zdawczo-odbiorcze, zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Podczas seminarium zaprezentowano podsumowania realizacji usług badawczych realizowanych w ramach Zadania 1.2 Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych, Programu Wieloletniego IHAR – PIB pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Seminarium odbyło się w hotelu IHAR-PIB w Radzikowie.

W seminarium brało udział 46 osób. Zostało wygłoszonych 13 prezentacji.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji:

 • pszenżyta i pszenicy twardej,
 • pszenicy jarej i ozimej,
 • roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych i chronionych),
 • tytoniu, chmielu,
 • żyta,
 • lnu, konopi,
 • marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych,
 • grochu, łubinu, seradeli,
 • gryki, życicy wielokwiatowej,
 • jęczmienia jarego i ozimego,
 • traw,
 • buraka.

Omówiono również wyniki badań nad przedłużeniem żywotności nasion w różnych warunkach przechowywania.

Prelegenci, oprócz zaprezentowania rezultatów uzyskanych w 2017 roku, przedstawili również podsumowanie działań dokonanych w I etapie Programu Wieloletniego IHAR-PIB w latach 2015‑2017.

Podczas spotkania miały miejsce dyskusje i ustalenia dotyczące rodzaju i jakości prowadzonych obserwacji oraz przekazywania uzyskiwanych danych i informacji dotyczących wykorzystywania udostępnianych obiektów.

Pliki prezentacji wygłaszanych podczas seminarium zdawczo-odbiorczego są zamieszczone poniżej.

 

Harmonogram spotkania

Lista uczestników

 

 

Prezentacje:

Prof. dr hab. W. Kociuba, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Prowadzenie kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej.

J. Martofel, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych pszenicy jarej.

P. Matysik, Hodowla roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych pszenicy ozimej.

Dr inż. K. Bączek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych) z wyłączeniem roślin chronionych na terenie Polski.

Dr U. Skomra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy: Prowadzenie kolekcji odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich rodzaju chmielu.

Dr A. Czubacka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu.

Dr hab. A. Piotrowicz-Cieślak, prof. nzw. UWM w Olszynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Przechowywanie wybranych materiałów genetycznych i prowadzenie badań nad przedłużeniem żywotności nasion w różnych warunkach przechowywania.

Dr W. Podyma, Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta.

Mgr inż. G. Silska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych lnu.

Dr inż. G. Mańkowska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych konopi.

Dr hab. W. Buchwald, prof. nzw. IWNiRZ w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych chronionych i rzadkich roślin leczniczych.

Dr inż. G. Mańkowska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych konopi.

Prof. dr hab. W. Rybiński, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk w Poznaniu: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych.

Prof. dr hab. W. Święcicki Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych grochu, łubinu i seradeli.

Mgr Sz. Suchecki, Małopolska Hodowla Roślin–Spółka z o.o. w Krakowie: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych gryki.

Mgr S. Suchecki, Małopolska Hodowla Roślin–Spółka z o.o. w Krakowie: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych życicy wielokwiatowej.

Mgr inż. Stanisław Placek, Zakład Doświadczalny IHAR-PIB w Grodkowicach: Kolekcja jęczmienia jarego i ozimego.

Dr M. Pelc, COBORU SDOO w Karzniczce – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie: Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw.

Dr A. Sitarski, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o., Straszków: Prowadzenie kolekcji polowej form uprawnych buraka BETA.