Warsztaty szkoleniowe w „Ziołowym Zakątku”, 06.10.2017 r., Koryciny

Warsztaty szkoleniowe w „Ziołowym Zakątku”, 06.10.2017 r., Koryciny

W dniu 6 października 2017r., w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach na Podlasiu, odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rolników oraz osób zainteresowanych uprawą roślin leczniczych i aromatycznych, pt. „Dziko rosnące rośliny lecznicze na Podlasiu – ich wykorzystanie i możliwość wprowadzenia do uprawy”.

Szkolenie zorganizowane zostało przez: Katedrę Roślin Warzywnych i Leczniczych – SGGW w Warszawie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR w Radzikowie. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników SGGW w Warszawie, tj. prof. dr hab. Zenona Węglarza, dr inż. Katarzynę Bączek, dr Olgę Kosakowską oraz przez dr Denise Fu Dostatny z IHAR – PIB w Radzikowie.

W trakcie warsztatów podnoszono temat dziko rosnących roślin leczniczych na Podlasiu, ich wykorzystania i możliwości wprowadzenia do uprawy oraz sposobów udostępniania przez bank genów przechowywanych obiektów zainteresowanym.

Wygłoszono 6 referatów: „Dziko rosnące rośliny lecznicze i aromatyczne na Podlasiu – zasady ich zbioru”, „Przygotowanie surowców zielarskich do sprzedaży, możliwość ich przetwarzania i wykorzystania”, „Czynniki wpływające na jakość surowców zielarskich”, „Podstawowa infrastruktura i warunki którymi powinno dysponować gospodarstwo ukierunkowane na uprawę roślin leczniczych”, „Wprowadzanie do uprawy dziko rosnących roślin leczniczych, z uwzględnieniem zasad rolnictwa ekologicznego”, „Działania banku genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych oraz roślin leczniczych w obszarach wiejskich”.
Przeprowadzono również zajęcia terenowe umożliwiające poznanie wybranych gatunków roślin leczniczych i aromatycznych.

W szkoleniu uczestniczyło 18 osób, głównie z rejonu Podlasia.