Seventh Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 30.10-03.11.2017r.

Seventh Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 30.10-03.11.2017r.

 

W dniach 30.10-03.11.2017r. w Kigali w Rwandzie odbyło się Siódme Posiedzenie organów zarządzających Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa. Brało w niej udział ponad 500 osób: członków organów rządzących, instytucji związanych z rolnictwem, instytutów badawczych, przedstawicieli przemysłu i organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbyło się pod nazwą „The 2030 Agenda for Sustainable Development and the Role of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”. Podczas obrad omówiono ogólne cele Traktatu i jego wdrażanie, system wielostronnego dostępu do zasobów genowych (MLS) oraz zagadnienia dotyczące zarządzania i budżetu. Przyjęto 14 uchwał dotyczących m.in.: powołania Grupy Eksperckiej w zakresie praw rolników, przedłużenia czasu działania Grupy Roboczej zajmującej się Systemem Wielostronnego Dostępu i dostosowaniem do niego treści Standardowej Umowy o Transferze Materiału (SMTA – Standard Material Transfer Agreement), ponownego powołania Komisji ds. Strategii Finansowania i ustalenia nowej strategii finansowania.