XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów, 18-21 września 2017 r., Kielce

XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów, 18-21 września 2017 r., Kielce

W dniach 18-21 września 2017 r. w Kielcach odbył się XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów wraz z konferencją poświęconą roli ogrodów botanicznych. Organizatorem wydarzenia był Geopark Kielce wraz z Uniwersytetem Jana  Kochanowskiego w Kielcach i Radą Ogrodów Botanicznych.

W Zjeździe wzięli udział reprezentanci Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz przedstawiciele środowiska naukowego – specjaliści nauk przyrodniczych, pracownicy uczelni wyższych, a także  jednostek organizacji pozarządowych.

Tematyka konferencji obejmowała 4 sesje tematyczne związane z potrzebą upowszechnia wiedzy przyrodniczej i kształtowania świadomości społecznej wobec ochrony przyrody.

Podczas sesji posterowej zaprezentowano wyniki prac nasiennych dla: arcydzięgiela litwora (Angelica archangelika L.), kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium Moench) oraz różenieca górskiego (Rhodiola rosea L.).  W toku prac laboratoryjnych wstępnie określono jakość materiału siewnego w pierwszym roku po zbiorze, a także ustalono optymalne warunki ich kiełkowania. Oceniono również żywotność diaspor po okresie przechowywania. Autorami prezentacji były następujące osoby: E. Bilińska, A. Forycka, S. Kitkowska oraz W. Buchwald. Surowiec zielarski omawianych gatunków wykorzystywany jest w lecznictwie. Różeniec górski zdobywa dopiero uznanie jako roślina adaptogenna, natomiast arcydzięgiel litwor oraz kocanki piaskowe zalicza się do gatunków farmakopealnych. Ich przetwory posiadają właściwości m.in. pobudzające czynności układu pokarmowego.  W trakcie wystąpienia podkreślono również fakt, że obecnie podstawowym źródłem surowców zielarskich są uprawy, których wartość zależy od jakości i dostępności materiału siewnego. Wskazano również na konieczność rozszerzenie wiedzy na temat biologii kiełkowania jako punktu wyjścia dla praktyki rolniczej i tworzenia kolekcji ex situ.

Streszczenia referatów i prezentacji posterowych zostały wydane w formie publikacji.

 

W ramach realizacji zadania 1.2 pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przedstawili plakat na XLVII Zjeździe Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Bilińska E., Forycka A., Kitkowska S., Buchwald W. 2017. Biologia kiełkowania wybranych gatunków roślin zielarskich. XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w Kielcach, 18-21 września 2017: 48.