Spotkanie pod nazwą “Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species”, 3-4 październik 2017

Spotkanie pod nazwą “Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species”, 3-4 październik 2017

W dniach 3-4 października 2017r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyły się międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species, TRISECA”. Spotkanie odbyło się dla członków grupy roboczej pszenicy w ramach ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources – Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin). W warsztatach uczestniczyło 14 osób z 9 krajów. Podczas spotkania uczestnicy przedstawili kolekcje pszenicy i żyta wytypowane do włączenia do systemu AEGIS (A European Genebank Integrated System). Omówiono zagadnienia dotyczące dostępności obiektów, ilości i jakości zgromadzonych danych oraz możliwości ich uaktualnienia i uzupełnienia.

Spotkaniu przewodniczył kierownik naukowy Biological Resource Centre, François Balfourier, który zaprezentował zasady zarządzania obiektami włączonymi do systemu AEGIS oraz przedstawił podsumowanie działań projektu TRISECA i plan przyszłych działań. Omówił również cele osiągnięte przez grupę roboczą pszenicy podczas IX Fazy Działań ECPGR. Następnie koordynator ECPGR, Lorenzo Maggioni, zaprezentował plan merytoryczno-finansowy X Fazy Działań ECPGR.

W trakcie warsztatów odbyła się wycieczka po Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Kierownik KCRZG prof. dr hab. Jerzy H. Czembor oprowadził uczestników po długoterminowej przechowalni nasion (prezentacja: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor), herbarium i laboratorium molekularnym (prezentacja: mgr Joanna Noceń, mgr Urszula Piechota). Zaprezentowano również funkcjonowanie centralnej bazy danych EGISET (prezentacja: mgr Marcin Zaczyński) oraz przedstawiono prace hodowlane nad pszenżytem i owsem ozimym prowadzonych w KCRZG (prezentacja: dr. Bogusław Łapiński).