Lubelski Festiwal Nauki w IUNG-PIB

Lubelski Festiwal Nauki w IUNG-PIB

W dniu 29 września 2017 w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki zaprezentowano projekt pt. „Dzikie krewniaki tytoniu.” Na prezentację zgłosiło się 28 osób z Zespołu Szkół Agrobiznesu z Klementowic. Zaprezentowano kolekcję rodzaju Nicotiana zgromadzoną w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, wskazując jej zróżnicowanie morfologiczne i cytogenetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na gatunki będące przodkami tytoniu, a także omówiono rolę dzikich krewniaków tytoniu, stanowiących źródła odporności na choroby wirusowe (PVY, TSWV, TMV) oraz grzybowe (Chalara elegans),  w pracach hodowlanych.