VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”.

VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”.

VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”

 

W dniach 11-13 września w Rzeszowie odbyła się  VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Podczas I Sesji Posterowej, w dniu 12.09.br., prezentowano następujące postery, w zakresie lnu zwyczajnego:

Podczas drugiego dnia konferencji, w II Sesji Posterowej, przedstawiono poster dotyczący konopi siewnych:

Na VII konferencji naukowej PTA odbyły się liczne wystąpienia ustne, podzielone na 3 następujące bloki tematyczne:

  • Zagrożenia dla bioróżnorodności związane z produkcją roślinną;
  • Czynniki agrotechniczne, a różnorodność biologiczna agroekosystemów;
  • Działania służące ochronie bioróżnorodności.