48th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2017), Pécs, 10-13 września 2017r.

48th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2017), Pécs, 10-13 września 2017r.

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

48th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2017).

W dniach 10-13 września 2017 r., w Pécs (Węgry) odbyła się konferencja międzynarodowa pt. 48th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2017). W konferencji wzięło udział ok 170 osób. Zaprezentowano 6 wykładów plenarnych, 18 prezentacji ustnych oraz 104 postery. Z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych uczestniczyła jedna osoba: dr Olga Kosakowska.

Zaprezentowany został poster pt. „Intraspecific variability of sweet basil (Ocimum basilicum L.) in special respect to essential oil content and composition”; autorzy: Olga Kosakowska, Ewelina Pióro-Jabrucka, Katarzyna Baczek, Mieczysław Obiedziński, Zenon Węglarz.

Streszczenie posteru opublikowane zostało w specjalnym wydaniu czasopisma „Natural Volatiles & Essential Oils – a Quatery Open Access Scientific Journal”, Volume 4, Issue 3, ISSN 2148-9637, p. 83, poster nr. 11. Badania, których wyniki zaprezentowaliśmy były realizowane w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Udział w konferencji pozwolił nie tylko na zaprezentowanie wyników badań i udział w dyskusji, ale także na nawiązanie nowych kontaktów np. z prof. Astą Judzentiene i dr Jurgą Budiene (Department of Organic Chemistry, State Research Institute Center for Physical Sciences and Technology, Wilno, Litwa). Podtrzymano także kontakty już istniejące z naukowcami z Węgier (Department of Medicinal and Aromatic Plants, Szent Istvan University), Hiszpanii (Universitat Politecnica de Valencia), Włoch (Chromaelont, Messina) oraz Czech (Czech University of Life Sciences).