Spotkanie pod nazwą “Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species”, 3-4 październik 2017

Spotkanie pod nazwą “Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species”, 3-4 październik 2017

W dniach 3-4 października 2017r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbędzie się spotkanie pod nazwą „Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species”, organizowane z funduszy ECPGR.

Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia identyfikacji i aktualizacji danych obiektów pszenicy i żyta włączonych do AEGIS (A European Genebank Integrated System).

W warsztatach będą uczestniczyć goście z Belgii, Francji, Bułgarii, Włoszech, Czech, Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Rumunii, Słowacji i Polski.

 

 

Miejsce spotkania:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB

Radzików, 05-870 Błonie

 

Zakwaterowanie:

Hotel Lamberton | Business & Conferences

Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew