Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli” w Kazimierzu Dolnym, 6-8 wrzesień 2017r.

Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli” w Kazimierzu Dolnym, 6-8 wrzesień 2017r.

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie organizuje Sympozjum Naukowe poświęcone znaczeniu roślinnych zasobów genowych.

Ochrona roślinnych zasobów genowych odgrywa określoną rolę praktyczną, ponieważ dostarcza bogatego materiału wyjściowego do hodowli, genetycznej zmienności międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej, bez której postęp biologiczny byłby niemożliwy.

Roślinne zasoby genowe obejmują także materiały hodowlane, wieloletni dorobek hodowców i genetyków, który stanowi majątek narodowy każdego kraju. Sięganie do zasobów genetycznej zmienności roślin uprawnych jest konieczne ze względu na poszukiwanie źródeł genetycznych.

Miejsce Sympozjum:

24-120 Kazimierz Dolny

ul. Małachowskiego 17

 

Program Sympozjum Naukowego – Kazimierz Dolny 2017