III Konferencja Dni Trawnika i Traw

III Konferencja Dni Trawnika i Traw

19 maja 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (woj. pomorskie) odbyła się po raz trzeci konferencja pod nazwą: “Dni Trawnika i Traw”. Konferencja realizowana była przy współudziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

W trakcie konferencji dr inż. Marcin Pelc przedstawił w formie prezentacji temat pt. Dobór ozdobnych oraz uniwersalnych mieszanek trawnikowych w tym na gleby lekkie. Zastosowanie mieszanek trawnikowych na gleby lekkie wymaga prowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochrony roślin. Dodatkowo wprowadzanie odmian, mieszanek wolniej odrastających pozwala zmniejszyć nakłady pracy na pielęgnację terenów zadarnionych. Po części referatowej odbyła się prezentacja maszyn do zakładania i pielęgnacji trawników, terenów zadarnionych.
Dr inż. Włodzimierz Majtkowski w referacie pt. „Zdolność kiełkowania a regeneracja gatunków objętych zadaniem 1.2. w ramach Programu Wieloletniego MRiRW, IHAR-PIB, ZDOO w Lisewie„ przekazał uczestnikom informacje dotyczące realizowanej od 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie usługi badawczej pod nazwą „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw” w ramach zadania 1.2 „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących” Programu Wieloletniego.
W bieżącym roku w ramach usługi prowadzona jest regeneracja zasobów genetycznych traw z przechowalni długoterminowej Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, w ramach 7 gatunków – kostrzewy: czerwonej, łąkowej i trzcinowej, śmiałka darniowego, kupkówki pospolitej, tymotki łąkowej, życicy trwałej o żywotności od kilku do kilkudziesięciu procent. W 2017 roku zaplanowano kiełkowanie nowej partii nasion, przygotowanie sadzonek i wysadzenie w polu, prace agrotechniczne i pielęgnacyjne, w tym usunięcie wszystkich kwiatostanów oraz wysiew rośliny izolacyjnej. W tym samym roku planowany jest zbiór nasion z wysadzonych jesienią 2016 roku roślin i przesłanie ich do KCRZG.

Wykład dr inż. Włodzimierza Majtkowskiego można obejrzeć tutaj.

 

Strony internetowe poświęcone tematyce traw: