Zaproszenie na szkolenie w Chwałowicach 26.07.2017

Zaproszenie na szkolenie w Chwałowicach 26.07.2017

Dawne gatunki, odmiany oraz populacje roślin rolniczych ponownie na polach.
Szkolenie – Chwałowice dnia 26.07.2017

                                            

1030  dr Denise Dostatny z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy

Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych na terenach wiejskich

1100   mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

Dawne odmiany populacyjne kukurydzy dla rolnictwa ekologicznego

1130-1140 Przerwa Kawowa

1145 dr Piotr Ochodzki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin

“Szkodliwość mykotoksyn w zbożach

 1215 dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

Monitoring występowania omacnicy prosowianki oraz porównanie metod zwalczania tego szkodnika

1245 Zwiedzanie poletek doświadczalnych

1330 Obiad