Konferencja EUCARPIA „Triticale Biology, Breeding and Production” 2-5.07.2017r.

Konferencja EUCARPIA „Triticale Biology, Breeding and Production” 2-5.07.2017r.

W dniach 2-5 lipca 2017 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR-PIB w Radzikowie odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Triticale Biology, Breeding and Production”, zorganizowana przez EUCARPIA (European Association For Research On Plant Breeding) we współpracy z IFSDAA (International Foundation for Sustainable Development in Africa and Asia). Uczestniczyły w niej 54 osoby z 15 krajów. Konferencję patronowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

04.07.2017r. odbyła się wycieczka polowa w IHAR-PIB Radzików, podczas której dr Bogusław Łapiński omówił specyfikę hodowli heterozyjnej pszenżyta z cytoplazmą Pampa.

 

W trakcie konferencji wizytę w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych złożyli:

  • dr Andreas Börner, kierownik Departamentu Zarządzania i Oceny IPK Gatersleben, nominowany przewodniczący stowarzyszenia EUCARPIA, przewodniczący Sekcji Zbóż EUCARPIA,
  • dr inż. Pavol Hauptvogel, dyrektor naczelny RIPP Piešťany (Research Institute of Plant Production in Piešťany), krajowy koordynator Słowacji w ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources),
  • dr inż. Mendel Ľubomír, specjalista od systemu zarządzania zasobami genowymi w słowackim banku genów, National Agricultural and Food Centre – RIPP Piešťany (Research Institute of Plant Production in Piešťany).

Gospodarzem był kierownik KCRZG prof. dr hab. Jerzy H. Czembor. Goście zostali poinformowani o bieżących pracach dotyczących charakterystyki molekularnej (barcoding), kolekcji owsa, funkcjonowania przechowalni i herbarium oraz zaprezentowano im system zarządzania zasobami genowymi EGISET.