Konferencja pod hasłem „Odmiany regionalne – korzyści dla rolnika i konsumenta”

Konferencja pod hasłem „Odmiany regionalne – korzyści dla rolnika i konsumenta”

Konferencja pod hasłem „Odmiany regionalne – korzyści dla rolnika i konsumenta”. Odbyła się w dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach IHAR PIB (woj. małopolskie)., Została zorganizowana przez: KCRZG IHAR PIB,  ZD Grodkowice IHAR PIB oraz MODR Karniowice.

W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób, m.in. właściciele gospodarstw ekologicznych z Małopolski oraz przedstawiciele: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Celem konferencji było zapoznanie rolników z zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności roślin uprawnych, w tym odmian regionalnych.

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 6 w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym to dodatkowe pieniądze w związku z zachowaniem ginących i cennych odmian, gatunków, ekotypów roślin uprawnych, dywersyfikacją upraw na obszarach wiejskich, wytwarzaniem nasion gatunków zagrożonych erozją genetyczną spełniających minimalne wymagania jakościowe, oraz produkcją materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

Spotkanie otworzył Dyrektor placówki, mgr inż. Stanisław Placek omawiając działalność ZD Grodkowice. Następnie wystąpiła Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani dr Dorota Nowosielska wygłaszając referat: „Odmiany regionalne w Polsce”.

Mgr Monika Żurek z IHAR PIB przedstawiła referat: „Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych w obszarach wiejskich na przykładnie dawnych populacji kukurydzy”.

Prezentacje wygłosili również prof. dr hab. Katarzyna Turnau (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Aldona Muller Bieniek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie), dr inż. Stanisław Flaga (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), dr Jerzy Wróblewski (ARiMR Kraków) oraz dr inż. Jacek Kostuch i Tomasz Harciarek (AGRO-SORB).

Uczestnicy konferencji zwiedzali  poletka doświadczalne pszenicy, jęczmienia i owsa ozimego.

Dodatkowo, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) przygotowało wystawę nasion dawnych odmian roślin rolniczych, w tym: zbóż, kukurydzy, fasoli. Dostępne były ulotki informacyjne oraz pozostałe materiały dotyczące starych odmian roślin rolniczych.