III Konferencja seminaryjno-wystawowa Dni Trawnika i Traw „Ekologia w polu i ogrodzie, deszczówka” w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie 19.05.2017 r.

III Konferencja seminaryjno-wystawowa Dni Trawnika i Traw „Ekologia w polu i ogrodzie, deszczówka” w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie 19.05.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie oraz współorganizatorzy zapraszają na III Konferencję Dni Trawnika i Traw poświęconą ocenie wartości użytkowej i gospodarczej  trawników oraz Trwałych Użytków Zielonych.

Zazielenienie obszarów miejskich, obiektów sportowych, rekreacyjnych, ciągów komunikacyjnych, obszarów zdegradowanych poprawia warunki bytowania człowieka zabezpieczając jednocześnie jego dobra materialne. Trwałe Użytki Zielone w żywieniu zwierząt podwyższają dobrostan, wydłużają okres rozrodczy a w połączeniu z uprawami nasiennymi poprawiają bilans ekonomiczny gospodarstwa.

Promowanie realizowanych zadań, podejmowanych działań a poprzez to uświadamianie społeczeństwu istoty dbałości o lokalne środowisko staje się niezbędnym elementem pracy ośrodków naukowych, badawczych, doradczych, szkolnictwa.

Konferencja Dni Trawnika i Traw doskonale wpisuje się w ideę prezentacji wyników najnowszych badań i uświadamiania ogromu pracy wykonywanej na rzecz rolnictwa, rolników i społeczeństwa.

 

Serdecznie zapraszają organizatorzy:

 • COBORU Pracownia WGO Roślin Pastewnych prof. dr hab. Piotr Domański,
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików,
 • Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni UW-M w Olsztynie,
 • Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  IHAR-PIB w Bydgoszczy,
 • Ogród Botaniczny KCRZG – IHAR PIB w Bydgoszczy,
 • Polska Izba Nasienna,
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
 • Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UT-P w Bydgoszczy,
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce,
 • Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Lisewo,
 • Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowo,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie.

 

Miejsce konferencji, dojazd:

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w  Swarożynie (woj. pomorskie)

 

Miejsce hotelowe, kolacja:

Gościniec & Hotel nad Wisłą

A&M sp z o.o.
NIP 5932593107
Knybawa, ul. Makowa 7, 83-110 Tczew

 

Kontakt: Katarzyna Tomaszewska

tel.: +48 793 831 956

 e-mail: konferencje@hotelnadwisla.pl

 

Szczegółowe informacje:
dr inż. Marcin Pelc
e-mail: grass4us.bd@gmail.com
tel. 609-881-583

 

Więcej informacji: www.grass4us.eu