Szkolenie w zakresie przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS, 19-20 kwietnia 2017r.

Szkolenie w zakresie przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS, 19-20 kwietnia 2017r.

Pod koniec 2016r. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych zakupiło sekwenator MigSeq, wykorzystujący technologię NGS (Next Generation Sequencing). Ważnym aspektem analizy sekwencjonowania oraz pracy z urządzeniem jest właściwe przygotowanie bibliotek DNA. W dniach 19-20 kwietnia 2017r. odbyło się praktyczne szkolenie z przygotowania bibliotek NGS. Prowadził je dr Tomasz Suchan (IB PAN w Krakowie), który pracuje z tą technologią od kilku lat. W traktacie przerw, wynikających z protokołu przygotowania bibliotek, dr Juliusz Unrug oraz dr Marta Walczak (Open Exome) przybliżyli uczestnikom spotkania teoretyczną wiedzę o NGS w technologii Illumina. W szkoleniu czynnie uczestniczyło 14 pracowników Instytutu. Niniejszy kurs umożliwił praktyczne i teoretyczne zapoznanie się uczestników z przygotowaniem bibliotek do sekwencjonowania DNA.