Zaproszenie za spotkanie koordynacyjne w formie seminarium dotyczące realizacji zadań w Obszarze 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”.

Zaproszenie za spotkanie koordynacyjne w formie seminarium dotyczące realizacji zadań w Obszarze 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”.

Zapraszamy za spotkanie koordynacyjne w formie seminarium dotyczące realizacji zadań w Obszarze 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” w 2017 roku.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie w dniu 7 czerwca 2017 roku.

Celem spotkania będzie omówienie działań zaplanowanych w ramach zadań Obszaru 1 w 2017 roku, które zostały wpisane do tegorocznych umów na realizację programu oraz najważniejszych kwestii dotyczących Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych po roku 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną również zasady prowadzenia długoterminowej przechowalni nasion oraz systemu EGISET.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną udziału w seminarium i rezerwację obiadów najpóźniej do 22 maja 2017 r. na adresy: j.h.czembor@ihar.edu.pl oraz do wiadomości: a.osinska@ihar.edu.pl.

Harmonogram