Sympozjum Naukowe „Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli” w Kazimierzu Dolnym

Sympozjum Naukowe „Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli” w Kazimierzu Dolnym

Uprzejmie informujemy, że termin składania abstraktów został przedłużony.

Abstrakty na Sympozjum Naukowe „Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli” w Kazimierzu Dolnym można składać do 20 maja 2017.

 

Komunikat I (do pobrania)

 

Aktualne informacje można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/