Sympozjum Naukowe „Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli” w Kazimierzu Dolnym

Sympozjum Naukowe „Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli” w Kazimierzu Dolnym

Sympozjum Naukowe
Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli
w Kazimierzu Dolnym
6 – 8 września 2017r.

Uprzejmie informujemy, że Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  IHAR-PIB w Radzikowie organizuje Sympozjum Naukowe poświęcone znaczeniu roślinnych zasobów genowych.

Ochrona roślinnych zasobów genowych odgrywa określoną rolę praktyczną ponieważ dostarcza bogatego materiału wyjściowego do hodowli, genetycznej zmienności międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej, bez której postęp biologiczny byłby niemożliwy.

Roślinne zasoby genowe obejmują także materiały hodowlane, wieloletni dorobek hodowców i genetyków, który stanowi majątek narodowy każdego kraju. Sięganie do zasobów genetycznej zmienności roślin uprawnych jest konieczne ze względu na poszukiwanie źródeł genetycznych. Sympozjum będzie doskonałą okazją do wymiany informacji nt. zmienności roślin użytkowych zgromadzonej w banku genów, wynikami badań i wykorzystaniem ich przez hodowców.

Serdecznie zapraszają organizatorzy:

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  IHAR-PIB w Radzikowie

Planowane sesje naukowe:

  • Gromadzenie zasobów genowych,
  • Charakterystyka zmienności,
  • Wykorzystanie zasobów genowych w hodowli roślin  i pracach badawczych.

Miejsce Sympozjum:

Dom Dziennikarza – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Małachowskiego 17

Terminy:

  • Zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu oraz jednostronicowe streszczenie prac prosimy nadesłać do 20.05.2017 r.
  • Wpłatę należy dokonać do 31.05.2017r.

 

Komunikat I (do pobrania)

 

Aktualne informacje można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/