Sympozjum Naukowe „65 lat IHAR-PIB i 15 lat Spółek Grupy IHAR w służbie polskiej hodowli roślin i nasiennictwa”

Sympozjum Naukowe „65 lat IHAR-PIB i 15 lat Spółek Grupy IHAR w służbie polskiej hodowli roślin i nasiennictwa”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki uczestniczył w Sympozjum Naukowym poświęconym obchodom 65.lecia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowego Instytutu Badawczego oraz 15.lecia Spółek Grupy IHAR.

Główne obrady odbyły się w Radzikowie k/Warszawy pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. W Sympozjum uczestniczyło ponad 250 osób, byli to przedstawiciele: jednostek uczelni rolniczych, instytutów resortowych MRiRW oraz PAN, władz samorządowych, instytucji związanych z rolnictwem i związków branżowych.

Sympozjum prowadził Przewodniczący Rady Naukowej IHAR-PIB prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel z SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Fitopatologii.

Dyrektor IHAR-PIB prof. dr hab. Edward Arseniuk, przedstawił genezę powstania Instytutu oraz główne programy badawcze realizowane w IHAR-PIB.  Dyrektor wspomniał m.in., że spojrzenie na minione 65 lat i dokonania, jakimi szczyci się Instytut, są powodem do dumy i źródłem inspiracji do dalszej wydajnej pracy dla dobra pracowników Instytutu, nauki rolniczej i kraju.

Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki podkreślił, że od 65 lat IHAR-PIB służy polskiemu rolnictwu, podziękował za długoletnią „służbę publiczną” pracownikom Instytutu oraz za ich pracę i osiągnięcia. Minister podkreślił, że Instytuty są klejnotami nauki rolniczej i 65 lat pracy, w tym przypadku, nie zobowiązuje do „przejścia na emeryturę”, ale mobilizuje do dalszej działalności. Wspomniał również o ustawie o NIT oraz planach Ministerstwa zgodnymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020-2025-2030 roku.

Ważnym punktem Sympozjum było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia pracownikom Instytutu oraz Spółek Grupy IHAR: Złoty Krzyż Zasługi (2); Srebrny Krzyż Zasługi (9); Brązowy Krzyż Zasługi (5); Medal Złoty za Długoletnią Służbę (10); Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (6).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” (57).

Pracownikom Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przyznano następujące odznaczenia:

  1. Czembor Jerzy – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
  2. Majtkowski Włodzimierz – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
  3. Łapiński Bogusław – Srebrny Krzyż Zasługi.

Przyznano również odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dla:

  1. Majtkowskiej Gabrieli.
  2. Majtkowskiego Włodzimierza.

 

Program Obchodów 65-lecia IHAR-PIB