Warsztaty dotyczące reintrodukcji dawnych odmian i zwiększenia bioróżnorodności upraw

Warsztaty dotyczące reintrodukcji dawnych odmian i zwiększenia bioróżnorodności upraw

W dniach 20 – 21 marca 2017 w Instytucie Ogrodnictwa zostały zorganizowane warsztaty dotyczące reintrodukcji dawnych odmian i zwiększenia bioróżnorodności upraw.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące:

  • erozji genetycznej jako przestrogi dla ochrony upraw rolniczych i żywności
  • przechowywania zasobów genowych i ich reintrodukcji
  • konieczności  dyskusji  na temat czynników ograniczających zarządzanie zasobami genowymi i ich wprowadzanie do uprawy

Profesor Jerzy Czembor, jako Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Roślin omówił Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

Jest on realizowany w ramach  Programu Wieloletniego zaplanowanego na lata 2015 – 2020 pt. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

 

Czembor J. H. Plant Genetic Resources in Poland. 2017. Warsztaty “Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”. Skierniewice.

Denise Fu Dostatny. 2017 How can we strengthen the cooperation between farmers, the gene bank and governmental organizations in order to increase the agrobiodiversity in Poland? (presentation in Polish). Warsztaty “Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”. Skierniewice .

 

Program warsztatów