Zielona Koniczynka na V Polskim Kongresie Genetyki

Zielona Koniczynka na V Polskim Kongresie Genetyki

III nagroda za wystąpienie w Sekcji Genetyki Roślin

Zielona Koniczynka
III nagroda za wystąpienie w Sekcji Genetyki Roślin
V Polski Kongres Genetyki

W dniach 19-22 września w Łodzi odbył się V Polski Kongres Genetyki. Miejscem obrad było nowoczesne Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ciągu trzech dni uczestnicy obradowali w Sekcjach dotyczących genetyki człowieka, zwierząt, drobnoustrojów i roślin. Spotkanie to stanowiło możliwość wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej.

Strona internetowa konferencji: http://kongresgenetyki2016.pl/

dr. inż. Maja Boczkowska prezentowała wyniki uzyskane w ramach zadania 1.2 w formie referatu  pt.: „A core set of Polish oat landraces based on ISSR markers and agro-morphological traits “.

Referat ten został wyróżniony Zieloną koniczynką – III nagrodą za wystąpienie w Sekcji Genetyka roślin