National training workshop

National training workshop

„In situ conservation of crop wild relatives and diversity assessment techniques”

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w krajowych warsztatach roboczych dotyczących ochrony in situ dzikich pokrewnych roślin uprawnych (CWR) jako część działania grupy roboczej „Wild Species Conservation in Genetic Reserves” (która wchodzi w skład ECPGR (Komitetu Wykonawczego Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin).

PROGRAM WARSZTATÓW

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB oraz organizatora merytorycznego, Pana Nigela Maxted z Uniwersytetu w Birmingham – Wielka Brytania, w ramach PW. Zad. 1.2, Temat: 3-1-02-0-12. Nigel Maxted jest współprzewodniczącym w Komisji Gatunków Zagrożonych w IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) oraz przewodniczącym „ECPGR Wild Species Conservation in Genetic Reserves working group”.

Warsztaty pt. “In situ conservation of crop wild relatives and diversity assessment techniques” odbędą się w dniach od 14 (od godziny 12:30) do 16 (do godziny 13:00) listopada 2016 roku (warsztaty w języku angielskim bez tłumaczenia). Program będzie dostępny na stronie: „pw.ihar.edu.pl” oraz „genebank.ihar.edu.pl” od 8.11.2016r. Celem spotkania jest przygotowanie krajowych wytycznych dla zachowania i użytkowania dzikich pokrewnych roślin uprawnych, które są kluczowe dla poszerzenia bioróżnorodności genetycznej głównych roślin uprawnych.

Serdecznie wszystkich zapraszamy, a osoby chętne do udziału w pełnym bloku warsztatów prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres: d.dostatny@ihar.edu.pl lub g.kloc@ihar.edu.pl do 8.11.2016r. Liczba miejsc ograniczona