Wizyta przedstawiciela Agroscope w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.

Wizyta przedstawiciela Agroscope w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.

W dniu 6 lipca 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy gościł Beat Boller, hodowca traw pastewnych i koniczyn ze szwajcarskiego Federalnego Instytutu Naukowego Agroscope w Zürichu. Beat Boller reprezentuje również Szwajcarski Bank Genów w pracach Europejskiej Grupy Roboczej Roślin Pastewnych (ECPGR Working Group). W trakcie wizyty zaprezentowano kolekcje roślinne zgromadzone i utrzymywane ze środków MRiRW (w ramach PW zad. 1.2) oraz MNiSW – w ramach Specjalnego Programu Urządzeń Badawczych. Największe zainteresowanie wzbudziło doświadczenie z ekotypami 7 gatunków traw, prowadzone od 2014 r. w ramach badań podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w produkcji roślinnej (PB zad. 36 pt.: “Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne”), w którym potwierdzono obecność interesujących form di- i tetraploidalnych życicy trwałej oraz form mieszańcowych kostrzewy łąkowej i k. trzcinowej.