Krajowe warsztaty robocze 14-16 listopada 2016

Krajowe warsztaty robocze 14-16 listopada 2016

W dniach 14-16 listopada 2016 odbyły się krajowe warsztaty robocze pt. “In situ conservation of crop wild relatives and diversity assessment techniques”, dotyczące ochrony in situ dzikich pokrewnych roślin uprawnych (CWR) jako część działania grupy roboczej „Wild Species Conservation in Genetic Reserves” (która wchodzi w skład ECPGR (Komitetu Wykonawczego Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin).

W dniach 14-16 listopada 2016 odbyły się krajowe warsztaty robocze pt. “In situ conservation of crop wild relatives and diversity assessment techniques”, dotyczące ochrony in situ dzikich pokrewnych roślin uprawnych (CWR) jako część działania grupy roboczej „Wild Species Conservation in Genetic Reserves” (która wchodzi w skład ECPGR (Komitetu Wykonawczego Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin).
Wydarzenie zorganizowano wspólnie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB oraz organizatora merytorycznego, Nigela Maxted (współprzewodniczącym w Komisji Gatunków Zagrożonych w IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody oraz przewodniczącym „ECPGR Wild Species Conservation in Genetic Reserves working group”.) z Uniwersytetu w Birmingham, Wielka Brytania. W warsztatach udział wzięło 29 osób m.in. przedstawiciele: Estońskiego Instytutu Hodowli Roślin, Ministerstwa Środowiska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podczas spotkania opracowywano wytyczne mające na celu sporządzenia krajowej listy gatunków dzikich pokrewnych roślin uprawnych, które są kluczowe dla poszerzenia bioróżnorodności genetycznej głównych roślin uprawnych. Omówiono także ważniejsze założenia do planowanego opracowania na temat występowania oraz ochrony dzikich pokrewnych roślin uprawnych w Polsce.

Wydarzenie odbyło się w ramach PW Zad. 1.2, Temat: 3-1-02-0-12.