Ogród Botaniczny w Bydgoszczy

Ogród Botaniczny IHAR-PIB w Bydgoszczy jest jedną z 36 placówek należących do Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych oraz roślin określonego rodzaju (kolekcje specjalistyczne), a także związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej. Kolekcje roślinne, znajdujące się na terenie Ogrodu związane są ściśle z działalnością naukowo – badawczą, koordynowaną merytorycznie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie k. Warszawy. Tematyka badawcza poświęcona jest głównie prowadzonemu od 1971 roku gromadzeniu i ocenie zasobów genowych traw. W zakresie ochrony zasobów traw Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy bierze udział w pracach European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR), koordynowanych przez Bioversity International (poprzednio International Plant Genetic Resources Institute – IPGRI) w Rzymie. Od 1994 roku prace związane z zachowaniem różnorodności biologicznej poszerzono o gatunki roślin dwuliściennych, posiadających wartości użytkowe oraz o rośliny mające zastosowanie na terenach zdegradowanych i ugorowanych (tzw. kolekcja rekultywacyjna), a od 2015 r. o rośliny łąkowo-pastwiskowe i motylkowate drobnonasienne.

Zadania badawcze:

 • gromadzenie zasobów genetycznych w wyniku prowadzenia ekspedycji terenowych oraz wymiany nasiennej z placówkami naukowo-badawczymi wybranych gatunków traw i innych jednoliściennych,
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-pastwiskowych,
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin motylkowatych drobnonasiennych,
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz do uprawy na cele energetyczne,
 • waloryzacja oraz dokumentacja zebranych materiałów,
 • regeneracja próbek nasion z obniżoną zdolnością kiełkowania lub małym zapasem nasion,
 • udostępnianie wraz z dokumentacją gromadzonych zasobów genetycznych do celów naukowo – badawczych oraz szkoleniowych,
 • poszerzanie puli genetycznej roślin z przeznaczeniem na cele nieżywnościowe,
 • badanie zmienności cech wybranych gatunków wieloletnich traw typu C-4 fotosyntezy dla upraw energetycznych w Polsce,
 • prowadzenie Europejskiej Bazy Danych rodzaju kupkówka i kostrzewa (Dactylis and Festuca Databases) dodać link do pliku Europejska Baza Danych,
 • Specjalny Program Urządzeń Badawczych (SPUB) Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Bydgoszczy,
 • prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa (działalność szkoleniowa na różnych poziomach kształcenia).

Kontakt

Ul. Jeździecka 5
85-687 Bydgoszcz
Tel. 52 3813193
e-mail: w.majtkowski@ihar.edu.pl

Okres otwarcia dla publiczności:
od godz. 7 do 15 w dni robocze

Rok założenia:
1930 – Szkolny Ogród Botaniczny, 1946 – Miejski Ogród Botaniczny, 1951 – Ogród Botaniczny IHAR, 1977 – obecna lokalizacja w Bydgoszczy-Myślęcinku.

Areał: 5.5 ha