Ścieżka dydaktyczna

W 2017 roku na terenie IHAR-PIB w ramach zadania 1.6 „Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych”, powstała ścieżka dydaktyczna mająca na celu poszerzanie wiedzy zwiedzających na temat dawnych odmian roślin rolniczych. Na ścieżce znajdują się odmiany/obiekty:

  • zbóż jarych i ozimych w tym: aestivum, T. durum, T. monococcum, T.dicoccum. H. vulgare, A. sativa, A. strigosa,
  • roślin strączkowych w tym : Pisum sativum, Lens culinaris, Lathyrus sativus, Melilotus albus,
  • gryki,
  • kukurydzy,
  • ziemniaka.

Na ścieżce znajdują się również:

  • tablice informacyjne, na których można znaleźć najważniejsze informacje m.in. o pszenicach oplewionych, czy też możliwościach wykorzystania dawnych odmian we współczesnym rolnictwie,
  • punkty ćwiczeń dydaktycznych,
  • szczegółowy plan zwiedzania.

02.06.2017

  

03.07.2017

 

02.06.2017

      

03.07.2017

   

02.06.2017

  

03.07.2017

   

02.06.2017

    

03.07.2017

  

21.07.2017

 

02.06.2017

     

03.07.2017

   

21.07.2017

    

02.06.2017

   

03.07.2017

   

21.07.2017

    

02.06.2017

    

03.07.2017

  

21.07.2017

  

02.06.2017

    

03.07.2017

   

21.07.2017

    

02.06.2017

 

03.07.2017

   

02.06.2017

    

03.07.2017

  

02.06.2017

    

03.07.2017

   

02.06.2017

   

03.07.2017

     

02.06.2017

   

03.07.2017

  

02.06.2017

     

03.07.2017

   

02.06.2017

     

03.07.2017

      

21.07.2017

  

02.06.2017

    

03.07.2017

   

21.07.2017

  

02.06.2017

  

03.07.2017

  

21.07.2017

  

02.06.2017

    

03.07.2017

  

21.07.2017

  

02.06.2017

   

03.07.2017

  

21.07.2017

  

02.06.2017

  

03.07.2017

   

21.07.2017

   

02.06.2017

   

03.07.2017

    

21.07.2017

    

02.06.2017

    

03.07.2017

    

21.07.2017

 

02.06.2017

   

03.07.2017

   

21.07.2017

  

02.06.2017

    

03.07.2017

  

21.07.2017

   

02.06.2017

      

03.07.2017

   

21.07.2017

   

02.06.2017

   

03.07.2017

 

21.07.2017

  

02.06.2017

   

03.07.2017

 

21.07.2017

   

02.06.2017

  

03.07.2017

 

21.07.2017

   

02.06.2017

   

03.07.2017

  

21.07.2017

  

02.06.2017

   

03.07.2017

 

21.07.2017

 

03.07.2017

   

21.07.2017

   

02.06.2017

 

05.07.2017

  

02.06.2017

   

05.07.2017

    

02.06.2017

  

05.07.2017

 

02.06.2017

   

05.07.2017

      

02.06.2017

 

05.07.2017

   

02.06.2017

    

05.07.2017
   

02.06.2017

     

05.07.2017

  

02.06.20017

   

05.07.2017

   

02.06.2017

    

05.07.2017

   

02.06.2017

 

05.07.2017

   

02.06.2017

 

05.07.2017

   

02.06.2017

 

05.07.2017

  

02.06.2017

    

05.07.2017

  

02.06.2017

  

05.07.2017

    

02.06.2017

  

05.07.2017

  

02.06.2017

  

05.07.2017

  

02.06.2017

  

05.07.2017

   

02.06.2017

       

05.07.2017

  

02.06.2017

  

05.07.2017

   

02.06.2017

    

05.07.2017

    

02.06.2017

    

05.07.2017

  

02.06.2017

   

05.07.2017

  

02.06.2017

     

05.07.2017

  

02.06.2017

    

05.07.2017

  

02.06.2017

     

05.07.2017

  

02.06.2017

    

05.07.2017

   

02.06.2017

05.07.2017

   

24.07.2017

02.06.2017

 

05.07.2017

Dar Północy

    

Małopolanka

 

Przebędowska Biała

  

Bydgoska wczesna

Puławska ryżowa

Wawrzeńczycka

Wielkopolanka

 

Wigor

 

Plan ścieżki dydaktycznej.

Tabliczki ze ścieżki dydaktycznej.