Rośliny użytkowane w Małopolsce od neolitu

Rośliny użytkowane w Małopolsce od neolitu

Przewodnik opracowany w oparciu o materiały archeobotaniczne i źródła pisane.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB

Zakład Doświadczalny Grodkowice

 

Przewodnik opowiada o tym, co uprawiano i konsumowano na danym terenie w pradziejach. Wyjaśnia, w jaki sposób archeobotanika pomaga w odtworzeniu dawnych upraw.

Całość broszury wzbogacają zdjęcia, prezentujące m.in. wygląd storfiałych i zwęglonych nasion roślin oraz stanowisk, na których znaleziono pozostałości uprawianych niegdyś roślin.

Kliknij w obrazek aby pobrać