„Genetyczne źródła jakościowe owsa dla żywienia człowieka” (AVENA GENETIC RESOURCES FOR QUALITY IN HUMAN CONSUMPTION ).
Projekt realizowany jest w ramach AGRI GEN RES 2006, na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) No 870/2004, akronim AVEQ.

Zadania badawcze niniejszego projektu wykonywane są przez piętnastu partnerów
z dziewięciu krajów europejskich, jego realizacja przewidziana jest na lata 2007- 2011. Celem projektu jest wykonanie oceny, charakterystyki fizykochemicznej i przygotowanie dokumentacji dotyczącej zasobów genowych owsa przechowywanych w Bankach Genów. Zadania projektu realizowane są w dziesięciu pakietach roboczych:

  1. Koordynacja i zarządzanie  projektem
  2. Utworzenie i rozmnożenie kolekcji roboczej owsa. Kolekcję roboczą (w sumie 600 prób) stanowią populacje miejscowe, obecnie uprawiane odmiany owsa oraz gatunki dzikie
  3. Eksperymenty polowe w siedmiu krajach i przygotowanie zebranych prób do analiz jakościowych
  4. Eksperymenty polowe ze sztuczną inokulacją Fusarium sp.
  5. Analiza zainfekowania ziarna przez Fusarium sp. oraz analiza zawartości mikotoksyn
  6. Określenie zawartości białka, tłuszczu, składników mineralnych
  7. Określenie zawartości włókna pokarmowego, β- glukanu
  8. Analiza antyoksydantów, w tym Avenantramidów
  9. Określenie tolerancji na chłód
  10. Wykonanie dokumentacji projektu i utworzenie portalu internetowego.

W Polsce, w realizacji projektu uczestniczą dwa zespoły IHAR – Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) oraz Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych (SPOJPR). KCRZG współuczestniczy w wykonaniu pakietów 2 i 3, natomiast SPOJPR uczestniczy w realizacji zadań pakietu 7.

Strona projektu:
Informacje na temat projektu oraz uzyskane wyniki dostępne są na stronie internetowej projektu http://aveq.jki.bund.de/aveq/.