Zachowanie ex situ

Zachowanie Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa ex situ

Działania dotyczące zachowania zasobów genowych ex situ to:

  • wspieranie ukierunkowanego zbioru zasobów roślinnych
  • utrzymanie i rozszerzenie ochrony ex situ,
  • regeneracja i rozmnażanie ex situ zgromadzonych obiektów.

Działania te są koordynowane przez Krajowe Centrum Roślinnych zasobów Genowych i realizowane we współpracy z wieloma Instytucjami na terenie Polski. Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych to jeden z obszarów Programów Wieloletnich finansowanych przez MRiRW i realizowanych w latach 2008 – 2013 oraz  2014 – 2020 (Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących), a od 2021 roku jeden z obszarów Dotacji Celowej finansowanej przez MRiRW.

Kolekcje roślinnych zasobów genowych roślin użytkowych prowadzone w ramach Programu Ochrony Zasobów Genowych

Kolekcja dzikich pokrewnych roślin uprawnych oraz rośliny towarzyszące uprawom

Utworzono kolekcję dzikich pokrewnych roślin uprawnych oraz rośliny towarzyszące uprawom poprzez zbiór i rozmnażanie. Te grupy roślin utrzymują równowagę w ekosystemach rolniczych i mogą stanowić źródło cech korzystnych dla roślin uprawnych.