Święto Ziemniaka w Młochowie

Święto Ziemniaka w Młochowie

W dniu 16 września 2023 roku w Zespole pałacowo-parkowym w Młochowie odbyło się Święto Ziemniaka. Organizatorami imprezy byli:

  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
  • Gmina Nadarzyn
  • Nadarzyński Ośrodek Kultury
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Młochowie

Celem święta było upowszechnienie działalności Instytutu wśród różnych odbiorców, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

W tym dniu w ramach promocji została zaprezentowana kolekcja ziemniaka diploidalnego oraz dzikich gatunków pokrewnych. Kolekcja ziemniaka diploidalnego utrzymywana jest w IHAR-PIB w Młochowie od lat 70. ubiegłego wieku. Obiekty kolekcyjne utrzymywane są w postaci roślin in vitro, bulw ziemniaka oraz w postaci merystemów, pyłku oraz nasion. Kolekcja jest zbiorem oryginalnych kombinacji genów, pochodzących z różnych źródeł, które mogą być wykorzystane w pracach badawczo-hodowlanych i przyczynić się do wyselekcjonowania nowoczesnych odmian ziemniaka.

Na stoisku Instytutu zaprezentowano obiekty kolekcji ziemniaka diploidalnego, rośliny w probówkach, utrzymywane w kulturach in vitro, kwiaty różnych obiektów, zebrany pyłek ziemniaka, uzyskane w wyniku krzyżowań jagody oraz nasiona. Prezentowana wystawa cieszyła się zainteresowaniem dzieci i dorosłych, a szczególnie okolicznych rolników.