Podsumowanie projektów realizowanych w IHAR-PIB

Podsumowanie projektów realizowanych w IHAR-PIB

W dniach 18 i 20 września 2023 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się spotkania dotyczące podsumowania realizacji 26 projektów finansowanych w ramach NCN, NCBR, MEiN, Horyzont Europa, H2020, ARMiR.

Spotkanie prowadził dr hab. Michał Kwiatek, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, udział w spotkaniu wziął również dr inż. Michał Rokicki – Dyrektor Instytutu.

Projekty realizowane w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz w Ogrodzie Botanicznym KCRZG przedstawili ich kierownicy:

  • AGENT (HORYZONT 2020) – dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
  • INCREASE (HORYZONT 2020) – dr Aleksandra Pietrusińska
  • PRELUDIUM 18 (NCN) – dr Marta Puchta-Jasińska
  • PRELUDIUM-BIS-3 (NCN) – dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
  • PASZA Z PROSA (ARMiR DZIAŁANIE WSPÓŁPRACA) – dr Bartosz Tomaszewski
  • SPUB-I, ID 491859 (MEiN) – dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
  • SPUB-I, ID 564778 (MEiN) – dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu