11. Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa

11. Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa

W dniach 18-20.04.2023 roku w Rzymie w siedzibie FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) odbyła się 11. Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Roślinnych Zasobów Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa.

Uczestniczyła w nich dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu – Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Koordynator Obszaru 1 „Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych”. Omawiano stan światowych zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, a także zagadnienia dotyczące zachowania bioróżnorodności.

Fot. M. Boczkowska

, , ,