Wizyta studentów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Wizyta studentów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

W dniu 14.04.2023 roku około pięćdziesięcioro studentów i studentek specjalności Rolnictwo i Towaroznawstwo z Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odwiedziło Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Studentów w Instytucie powitał Zastępca Dyrektora ds. naukowych – Dr hab. Michał Kwiatek. Następnym punktem w programie wizyty były prezentacje:

  • „Od udomowienia roślin do biotechnologii, plus projekty ZGF”, którą wygłosił prof. dr hab. Wacław Orczyk z Zakładu Genomiki Funkcjonalnej
  • „Bank genów – nauka nie tylko słoiki”, którą wygłosiła prof. dr hab. Maja Boczkowska – Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz
  • „Nowe techniki genomowe – kierunkowa mutageneza w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa”, wygłoszona przez dr Sławomira Sowę z Laboratorium Kontroli GMO

Po wysłuchaniu prezentacji studenci podzieleni na grupy zwiedzili Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Laboratorium Kontroli GMO oraz Przechowalnię Długoterminową Banku Genów w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Fot. M. Czembor