V Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Puławy, 18 – 20 września 2019 roku.

V Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Puławy, 18 – 20 września 2019 roku.

W konferencji zorganizowanej przez Zakład Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w Puławach uczestniczył dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy, który wygłosił referat pt. „Badania porównawcze zawartości związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających w wybranych gatunkach traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy” (autorzy: Balcerek M., Majtkowski W., Góral A., Kochanowicz P.) [streszczenie / prezentacja]. W referacie zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr inż. W. Majtkowski wraz z Panią dr hab. Beatą Sadowską, prof. Uniwersytetu Łódzkiego przewodniczyli sesji III. Bogata dokumentacja fotograficzna została zamieszczona na stronie internetowej IUNG:

link: https://drive.google.com/open?id=1gnKSTsVECZphzER0O9AX7i77mg_LNMhC

Przewodniczenie sesji nr III –  zdjęcia: SAM 3007.JPG – do SAM 3030.JPG,

Prezentacja – zdjęcia: SAM 3160-3165.

Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy są gromadzone i utrzymywane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w ramach realizacji Programu Wieloletniego, zad. 1.2) oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach dotacji Specjalnego Programu Urządzeń Badawczych).