Seminarium skandynawsko-polskie dotyczące banku genów

Seminarium skandynawsko-polskie dotyczące banku genów

Seminarium skandynawsko-polskie dotyczące banku genów. Uroczyste podpisanie umowy złożenia depozytu nasion polskich zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion (Svalbard Global Seed Vault) na Spitsbergenie.

 

W dniu 9.10.2019r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium skandynawsko-polskie zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Podczas seminarium zaprezentowano działalność Światowego Banku Nasion, Nordyckiego Banku Genów oraz Banku Genów w KCRZG IHAR-PIB. W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie umowy złożenia depozytu nasion polskich zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion (Svalbard Global Seed Vault) na Spitsbergenie. Sygnatariuszami umowy byli dr Lise Lykke Steffensen Dyrektor NordGen – Nordic Genetic Resource Center i prof. dr hab. Henryk Bujak Dyrektor IHAR-PIB – Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Globalny Bank Nasion jest określany jako współczesna Arka Noego. Misją Svalbard Global Seed Vault jest zabezpieczenie przed przypadkową utratą różnorodności biologicznej nasion zdeponowanych w narodowych  bankach genów. W Globalnym Banku Nasion przechowywane są „duplikaty bezpieczeństwa”. Jak dotąd, siedemdziesiąt siedem instytutów i banków genów zdeponowało duplikaty ich kolekcji w przechowalni nasion, w wiecznej zmarzlinie. Od jego otwarcia w 2008 r. złożono w nim już ponad 1 milion próbek nasion. W przypadku gdy katastrofy naturalne lub inne wypadki zniszczą kolekcje krajowe, zdeponowane nasiona będzie można użyć do odtworzenia roślin. Rząd Norwegii jest gwarantem funkcjonowania Światowego Banku Nasion, a Nordycki Bank Genów – NordGen zarządza wszystkimi operacjami związanymi z nasionami. NordGen podpisuje umowę z instytucją deponującą kolekcje, w imieniu norweskiego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności.

Pierwszy polski depozyt zasobów genowych reprezentują historyczne polskie odmiany roślin uprawnych, a także formy które Bank Genów w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych zgromadził w trakcie ekspedycji terenowych. Materiały te są szczególnie cenne gdyż reprezentują naszą wiedzę tradycyjną i stanowią dziedzictwo narodowe. Utworzenie depozytu roślinnych zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion gwarantuje Nam, że nasiona te przetrwają nawet gdy Nasza kolekcja ulegnie zniszczeniu wskutek nieprzewidzianych wypadków.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony skandynawskiej (Światowego Banku Nasion i Nordyckiego Banku Genów) oraz polskiej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i Polskiej Akademii Nauk Ogród Botaniczny w Powsinie -przedstawiciele Instytucji realizujących usługi badawcze w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego. W spotkaniu uczestniczyło 76 osób.

TVP 1 HD (Telewizja Polska S. A. Redakcja Rolna: Agrobiznes) – 10.10.2019r. godz. 12.00 relacja z uroczystości podpisania umowy złożenia depozytu nasion polskich zasobów genowych z IHAR-PIB-KCRZG w Globalnym Banku Nasion (Svalbard Global Seed Vault) na Spitsbergenie.

Program seminarium:

9:40                     Powitanie gości przez prof. dr hab. Henryka Bujaka, Dyrektora IHAR-PIB.

9:50-10:10           Prezentacja IHAR-PIB – Magdalena Szechyńska-Hebda, Zastępca Dyrektora IHAR-PIB.

10:10-10:30         Prezentacja Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Wiesław Podyma – Kierownik KCRZG.

10:30-10:50         Prezentacja NordGen – Nordic Genetic Resource Center – Lise Lykke Steffensen, Dyrektor NordGen.

11:05-11:20         Prezentacja Svalbard Global Seed Vault – Åsmund Asdal, koordynator ds. eksploatacji i zarządzania, Svalbard Global Seed Vault.

11:20-11:40         Film o SGSV – Åsmund Asdal, Sara Landqvist (NordGen, public relation).

11:45-12:00         Podpisanie Umowy – Lise Lykke Steffensen, Dyrektor NordGen i Henryk Bujak, Dyrektor IHAR-PIB. Okolicznościowe adresy.

13:00-14:30        Zwiedzanie z przewodnikiem IHAR-PIB, KCRZG.