Seminarium Branżowe dla doradców z produkcji roślinnej w Modliszewicach

Seminarium Branżowe dla doradców z produkcji roślinnej w Modliszewicach

W dniu 21.06.2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się Seminarium Branżowe dla doradców z produkcji roślinnej działających na terenie województwa świętokrzyskiego zorganizowane przez Dział Technologii Produkcji Rolniczej ŚODR . Na seminarium wykład wygłosił dr inż. Krzysztof Klimont nt. –„Uprawa soi i soczewicy w warunkach województwa świętokrzyskiego” z  Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin- PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

Podczas wykładu omówiono pochodzenie, biologię, agrotechnikę, prace hodowlane oraz perspektywy uprawy soi i soczewicy w Polsce i na Kielecczyźnie. Zwrócono także uwagę na znaczenie  tych gatunków w  zabezpieczeniu potrzeb żywieniowych człowieka.

W seminarium wzięło udział 20 doradców.