Wizytacje w Banku Genów in vitro w Boninie

Wizytacje w Banku Genów in vitro w Boninie

Wizytacja uczniów Technikum Budowlanego w Koszalinie w Banku Genów in vitro w Boninie

W dniach 8-9.02.2017 roku Bank Genów Ziemniaka in vitro w Boninie odwiedziły dwie grupy uczniów Technikum Budowlanego w Koszalinie, kierunek architektura krajobrazu (21 osób). Uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po Banku Genów in vitro, zapoznano ich z pracami prowadzonymi w Banku m.in. z cyklem uwalniania genotypów ziemniaka od chorób wirusowych (termoterapia, izolowanie merystemów, kontrola zdrowotności) oraz mikrorozmnażaniem – produkcja roślin in vitro oraz minibulw. Przedstawiono również zakres prac związany z prowadzeniem identyfikacji odmian z Banku.

Wizytacja nauczycieli w Banku Genów in vitro w Boninie

W dniu 9.06.2017r. Bank Genów ziemniaka gościł grupę ok. 50 nauczycieli przedmiotów rolniczych z całego kraju. Odwiedzający zostali zapoznani z kolekcją podstawową (polskie odmiany), jaki i z kolekcją ogólną z całego świata (z 23 krajów). Podczas spotkania poruszane były tematy związane z mikrorozmnażaniem roślin in vitro, znaczeniem banku genów dla nasiennictwa i dla bioróżnorodności.

Prezentacja: Michałowska Dorota: Kolekcja podstawowa w banku genów, ziemniak in vitro – gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie.