Zadanie 3.2 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji biotroficznych patogenów zbóż podstawowych.

Temat: 3-3-00-0-02 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji biotroficznych patogenów zbóż podstawowych.
Kierownik zadania: dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB
Wykonawcy zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Aleksandra Pietrusińska