Zadanie 2.8 Poszerzanie puli genetycznej roślin z przeznaczeniem na cele nieżywnościowe.

Temat: 3-2-00-0-08 Poszerzanie puli genetycznej roślin z przeznaczeniem na cele nieżywnościowe.
Kierownik zadania: dr inż. Włodzimierz Majtkowski (Ogród Botaniczny KCRZG IHAR-PIB)
Wykonawcy zadania: dr inż. Jan Schmidt, dr Bartosz Tomaszewski, mgr Ryszard Golimowski (Ogród Botaniczny KCRZG IHAR-PIB)