Zadanie 2.3 Aklimatyzacja owsa ozimego do klimatu Polski.

Temat: 3-2-00-0-03 Aklimatyzacja owsa ozimego do klimatu Polski.
Kierownik zadania: dr Bogusław Łapiński