Zadanie 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia.

Temat: 3-2-00-0-02 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
Wykonawcy zadania: dr Aleksandra Pietrusińska