Zachowanie w kolekcjach polowych, charakterystyka ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków traw i innych jednoliściennych.

Temat: 3-1-02-0-05 Zachowanie w kolekcjach polowych, charakterystyka ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków traw i innych jednoliściennych.
Kierownik tematu: dr Włodzimierz Majtkowski
Wykonawcy tematu: dr Jan Schmidt, mgr Ryszard Golimowski