Ocena jakości materiałów przechowywanych długoterminowo na podstawie fizjologicznych i biochemicznych markerów wigoru nasion.

Temat: 3-1-02-0-10 Ocena jakości materiałów przechowywanych długoterminowo na podstawie fizjologicznych i biochemicznych markerów wigoru nasion.
Kierownik tematu: dr Grzegorz Gryziak
Wykonawcy tematu: mgr inż. Agnieszka Osińska, mgr inż. Kinga Smolińska, mgr inż. Barbara Sobiech-Szczapa