Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka diploidalnego.

Tytuł: 3-1-02-0-01 Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka diploidalnego.
Kierownik tematu: mgr Paulina Smyda-Dajmund
Wykonawcy tematu: mgr Iwona Wasilewicz-Flis, mgr Danuta Strzelczyk-Żyta