Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, charakterystyka i ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.

Temat: 3-1-02-0-02 Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, charakterystyka i ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.
Kierownik tematu: dr inż. Agnieszka Przewodowska
Wykonawcy tematu: mgr inż. Joanna Piskorz